Masáž se zaměřením na lymfatický systém

Jedná se o velmi prospěšnou masáž s léčebným účinkem. Je prováděna speciální hmatovou technikou, která vede ke zlepšení cirkulace lymfy v těle a navozuje detoxikační a imunitní procesy v organismu. Je užívána při léčbě otoků, k prevenci tvorby křečových žil či celulitidy. Napomáhá regeneraci organismu po sportu, nemoci, úrazu nebo operaci. Masáž obličeje má také kosmetický efekt, dochází při ní např. k odstranění otoků očních víček, k redukci váčků pod očima. Je doporučována při častých potížích s migrénami či bolestmi hlavy, otoky rukou a prstů.

Jako lymfoedém je označován otok s původem v lymfatickém systému. V roce 1897 byl definován jako zánětlivé onemocnění kůže a podkoží. Je to dlouhodobý, vysokoproteinový otok. Každá vysokomolekulární látka má tendenci na sebe vázat velké množství vody. Proto způsobuje vysoký obsah proteinů v tkáňových tekutinách tvorbu otoku. Lymfatické kapiláry a kolektory reagují na zvýšení množství tekutiny ve tkáních a na zpomalení jejího proudění roztažením, což dále snižuje kontraktilitu jejich stěn a tak druhotně zhoršuje odvod lymfy z postižené oblasti. Tato situace způsobuje stagnaci toku lymfy. Není-li odstraněna příčina, dochází k postupnému zhoršování stavu a v postižené části můžeme pozorovat obrácený tok lymfy. Nedojde-li ani poté k nápravě situce stávají se kapiláry volně průchodné oběma směry. Odvedení přebytečné tekutiny z tkání může normalizovat stav lymfatických cest a tak umožní „restartovat“ jejich činnost.

 

 

Typy lymfoedémů a jejich stádia

 • Primární (vrozené)
 • Sekundární (získané)
 • Speciální typy lymfoedémů

 

Stadium latentní – otok není viditelný, ale problémy jsou již pociťovány. Toto stádium přetrvává průměrně 1,5 roku a pak přechází do dalšího stádia.

 

Stadium manifestní reverzibilní fáze – otok je viditelný, ale přes noc se stav zlepší, nebo vymizí, má měkkou konzistenci. V tomto stavu je nejefejtivnějším prostředkem nápravy lymfodrenáž.

 

Manifestní ireverzibilní fáze – otok stále roste a začíná tvrdnout. Cílem terapie je zabránit zatvrdnutí.

 

Fáze elefantiázy – masivní otok, zdrsnělá, zhrublá kůže, velmi poničené lymfatické uzliny. Terapie je velice dlouhodobou záležitostí. Po masáži nutná speciální bandáž krátkotažnými obinadly. Teprve po redukci otoku alespoň o 40% je možno použít návleky (punčochy) – nejméně č.2.

 

Fáze masáže se zaměřením na lymfatický systém

Masáž se zaměřením na lymfatický systém probíhá zásadně v těchto fázích:

 1.  krku zepředu (otevření lymfatického systému)
 2.  krku zezadu
 3.  obličej
 4.  horní končetiny – paže
 5.  záda
 6. bedra
 7. dolní končetiny zepředu
 8. dolní končetiny zezadu

Poznámka:

Masáž se zaměřením na lymfatický systém je časově velmi náročná, tudíž musí být rozdělena do několika fází. Celková kvalitní masáž se zaměřením na lymfatický systém trvá cca 3 hodiny. Většinou je rozdělena do 2 časových fází na sebe navazujících. Preventivně doporučujeme absolvovat tuto celkovou masáž 2x ročně, v případě stadia manifestní reverzibilní fáze 2 x týdně do zlepšení stavu lymfatických cest a uzlin.

 

Doporučujeme masáž se zaměřením na reflexní body. Jedná se o jemnou masáž chodidla s lehkou aktivací reflexních zón. Působením na jednotlivé body na ploskách nohou, se příznivě zlepší funkce vnitřních orgánů, činnost nervového systému, žláz, motorického aparátu. Harmonizuje tělesné i psychické procesy.